Mensen

Onder mensen verstaan wij het welzijn van de mensheid. Wij investeren in het welzijn van onze medewerkers door een goed werk en privé balans te bieden. Daarnaast stimuleren wij hen om regelmatig deel te nemen aan sportieve activiteiten.

Elk jaar organiseren wij een teamuitje waarbij wij ons inzetten voor een goed doel. Denk hierbij aan het ophalen van een geldbedrag door een wandeltocht te organiseren of vrijwilligerswerk te doen bij een organisatie.

Doe jij mee?

Dieren

Dierenwelzijn is vaak een blinde vlek bij het sociaal beleid van bedrijven. Veel bedrijven richten zich alleen op mens en milieu. Dit is uiteraard al heel goed, maar dierenwelzijn is ook een belangrijk onderdeel! Daarom hebben wij als bedrijf ervoor gekozen om het dierenwelzijn op te nemen in onze sociaal beleid. Dierenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel en wij willen er alles aan doen om op te komen voor het dierenwelzijn. Daarom zullen wij regelmatig doneren aan organisaties of stichtingen waar het dierenwelzijn voorop staat. Ook zullen wij eens per jaar symbolisch een dier ‘adopteren’ Door adoptieouder te worden, leveren wij een directe bijdrage aan de opvang en verzorging van het geadopteerde dier.

Doe jij mee?

Milieu

Wij hebben maar één aarde en daar moeten wij zuinig op zijn. Hoe kunnen wij als organisatie ervoor zorgen dat de generatie na ons ook van deze mooie wereld kan genieten? Dit doen wij door klimaatneutraal en circulair te werken. Voor elke nieuwe klant laten wij een boom planten om zo onze CO2 uitstoot te compenseren.

Doe jij mee?

Aan welke goede doelen verbinden wij ons?

Wij vinden het belangrijk om goede doelen te steunen en dan met name kleine (lokale) doelen. Waar er vaak voor de ‘grote’ doelen veel aandacht is, geldt dit niet altijd voor de kleine of lokale doelen. Wij willen graag juist deze kleine doelen steunen!

Hoe gaan wij dit aanpakken?

Bij elke nieuwe klant doneren wij € 50,- aan meerdere (lokale) doelen waar wij ons als organisatie aan hebben verbonden. Deze doelen zijn door onze medewerkers uitgekozen.

Het bedrag wordt als volgt gedoneerd:

‘’Be the change you wish to see in this world’’

  1. De klant mag voor € 25,- een keuze maken uit de door ons beschikbaar gestelde doelen. Hij of zij maakt hierin een keuze en geeft dit aan ons door. Wij zorgen ervoor dat het bedrag wordt geschonken aan de desbetreffende stichting of organisatie. Dit zal in zijn of haar naam gebeuren.

2. De overige € 25,- wordt geschonken aan een door ons zelf gekozen goede doel. Zo proberen wij evenwicht te houden in onze donaties, zodat elk doel dezelfde aandacht krijgt van ons!

Uiteraard zijn wij transparant in wat wij doen. Wij zullen een kopie van de betaling met u als klant delen, zodat u verzekerd bent van onze donatie. Dat is wel zo eerlijk!

Kakamote
Kakamote
Een lokaal doel dat zich inzet voor mensen uit de Filipijnen. De beheerder Kristina komt oorspronkelijk uit de Filipijnen en zij helpt vanuit Nederland mensen in de Filipijnen met het verzorgen van eten, drinken en studieboeken voor de kinderen.
Make-a-wish Foundation
Make-a-wish Foundation
Weet je dat elke dag gemiddeld 3 gezinnen in Nederland een bericht krijgen dat een kind in het gezin een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft? De impact van zo’n klap is moeilijk voor te stellen. Make-A-Wish wil al deze kinderen een positieve ervaring meegeven door hun allerliefste wens uit te laten komen.
Stichting Handicap Nederland
Stichting Handicap Nederland
Van de 2 miljoen mensen met een handicap in Nederland kan niet iedereen volwaardig meedoen. Eenzaamheid, afhankelijkheid, vooroordelen, minder kansen krijgen en de overbelasting van familie en naasten: het zijn voorbeelden van zaken waar zij dagelijks tegenaan lopen. Handicap NL wil dat mensen met een handicap een normaal, waardevol dagelijks leven leiden. Ze verzorgen activiteiten en ondersteunen mantelzorgers.
Game Rangers Internationaal
Game Rangers Internationaal
Zij ondersteunen de wilde dieren in Zambia door welzijnsvoorzieningen te creëren. Olifanten die hun moeder zijn verloren door stropers worden opgevangen en verzorgd, zodat zij op latere leeftijd weer worden vrijgelaten in het wild. Wij steunen deze olifantenweeshuis.
Stichting Melief - Animal Sanctuary
Stichting Melief - Animal Sanctuary
Deze stichting heeft tot doel om dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijn, nieuw en permanente plek te bieden. Zo kunnen zij hier rustig oude worden. Denk hierbij aan: honden, katten, konijnen, kippen, hanen, eenden, ganzen, zwanen, geiten, schapen, runderen, hangbuikzwijnen, varkens, pony’s, zelfs, volgels en duiven.
Stichting Greyhounds Rescue Holland
Stichting Greyhounds Rescue Holland
Zij zetten zich in tegen verwaarlozing en mishandeling van de Galgo’s in Spanje. Deze honden worden op straat gedumpt na mishandeling door zogenoemde ‘’baasjes’’. Velen van hen sterven door uithongering of worden op traditionele wijze gemarteld aan het einde van het jachtseizoen. Na het jachtseizoen worden honden levend verbrand, de poten gebroken en op straat gezet of worden ze opgehangen in een bos. De stichting zet zich in om zoveel mogelijk Galgo’s te redden en deze onder te brengen bij nieuwe baasjes in verschillende landen, waaronder Nederland.
Sea Shepherd
Sea Shepherd
Zij strijden voor het behoud van onze oceanen. Hun missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Hun acties zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Zij onderzoeken, registreren en documenteren illegale activiteiten op zee.
Plastic Soup Foundation
Plastic Soup Foundation
De Plastic Soup Foundation is een milieuorganisatie die met campagnes een halt toeroept aan de toenemende verontreiniging van de oceanen met plastics.
Trees for All
Trees for All
Jaarlijks verdwijnen er 3,5 miljard bomen. De gevolgen zijn rampzalig. Daarom investeert Trees for All in bomen. Zij planten bomen en herstellen bestaande bossen en ma-ken mensen bewust van het belang van bomen. Dichtbij huis, maar ook verder weg met duurzame bosprojecten in ontwikkelingslanden.